Javascript er ikke aktiveret i din browser, hvis du bruger en ældre browser understøtter den muligvis ikke javascript. Nogle funktioner vil ikke fungere, hvis ikke javascript bliver aktiveret.